Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli, wychowawców i opiekunów

Praca z dziećmi i młodzieżą wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Osoby, które pracują jako nauczyciele, wychowawcy lub opiekunowie, odpowiadają także za zdrowie i życie swoich podopiecznych. Dlatego warto wykupić ubezpieczenie OC w PZU. Ubezpieczenie OC ochroni Twój majątek przed finansowymi obciążeniami z tytułu roszczeń osób poszkodowanych. Dzięki niemu PZU wypłaci odszkodowanie osobie, która doznała szkody, w wyniku Twojej działalności lub niewłaściwej opieki.

Najważniejsze korzyści

 • Ubezpieczenie dopasowane do Twoich potrzeb – możesz wybrać odpowiedni zakres terytorialny ubezpieczenia
 • Większa wiarygodność wobec rodziców i zatrudniającej Ciebie placówki edukacyjno-wychowawczej
  lub opiekuńczej
 • Mniejsze ryzyko wykonywania zadań nauczyciela, wychowawcy lub opiekuna
 • Składka płatna jednorazowo lub ratalnie

Dla kogo?

Dla nauczycieli, wychowawców i opiekunów, którzy pracują w szkole, przedszkolu, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w tym także prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Co obejmuje ubezpieczenie?

PZU wypłaci odszkodowanie osobie, która doznała szkody na w związku z wykonywaniem przez Ciebie zadań edukacyjno-wychowawczych lub opiekuńczych. Jeżeli jesteś dyrektorem placówki edukacyjno-wychowawczej lub opiekuńczej ubezpieczenie zapewni także ochronę ubezpieczeniową w związku
z wykonywaniem obowiązków dyrektora w granicach posiadanych przez Ciebie kompetencji.

Obejmujemy ubezpieczeniem wypadki ubezpieczeniowe, które miały miejsce w Polsce o raz na terenie państw Unii Europejskiej oraz Szwajcarii, Norwegii i Islandii np. powstanie szkoda w związku
z organizowaną wycieczką szkolną.

Wypłacimy osobom poszkodowanym odszkodowanie, jeśli z winy nauczyciela albo opiekuna wydarzy się:

 • szkoda na osobie, np.:
  – podczas lekcji WF nauczyciel zostawi uczniów bez opieki i jeden z nich złamie nogę;
 • szkoda rzeczowa np.
  – nauczyciel w pracowni źle zabezpieczy odczynniki chemiczne i uczeń zniszczy swoje ubranie.

 

W niektórych sytuacjach ochrona ubezpieczeniowa nie będzie działała. Mówimy wtedy o wyłączeniach odpowiedzialności ubezpieczeniowej. Znajdziesz je w ogólnych warunkach ubezpieczenia
oraz w klauzulach dodatkowych (zobacz OWU).