Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej apteki

Prowadzenie apteki wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Jeżeli sprzedajesz lub wytwarzasz na miejscu leki oraz inne wyroby medyczne, odpowiadasz pośrednio za zdrowie i życie swoich klientów. Jesteś właścicielem lokalu lub prowadzisz aptekę w wynajmowanym lokalu, możesz odpowiadać za jego utrzymanie. Dlatego warto wykupić ubezpieczenie OC w PZU. Ubezpieczenie OC ochroni Twój majątek przed finansowymi obciążeniami z tytułu roszczeń osób poszkodowanych.

Najważniejsze korzyści

 • Odszkodowanie osobom poszkodowanym w przypadku wyrządzenia szkody na osobie lub szkody rzeczowej, która jest związana z działalnością apteki oraz posiadaniem mienia, które wykorzystujesz
  do prowadzenia apteki
 • Ubezpieczenie dopasowane do Twoich potrzeb – możesz wybrać odpowiedni zakres ubezpieczenia
 • Większa wiarygodność wobec klientów i partnerów
 • Mniejsze ryzyko prowadzonej działalności apteki
 • Składka płatna jednorazowo lub ratalnie

Dla kogo?

Dla podmiotów prowadzących działalność apteki

Co obejmuje ubezpieczenie?

Wypłacimy osobom poszkodowanym odszkodowanie, jeśli, np.:

 • ktoś dostanie uczulenia na maść, którą wykonała niezgodnie z recepturą Twoja apteka,
 • Twój pracownik wyda nie ten lek, który został przepisany przez lekarza, co spowoduje pogorszenie stanu zdrowia chorego,
 • w aptece na śliskiej podłodze przewróci się klient i złamie rękę.

Możesz rozszerzyć swoje ubezpieczenia o dodatkowe opcje. Wystarczy, że wykupisz tzw. klauzule dodatkowe.

 

Możesz wybrać klauzulę, dzięki którym ubezpieczenie obejmie:

 • szkody wyrządzone Twoim pracownikom powstałe w związku z wypadkiem przy pracy;
 • szkody w mieniu wynajmowanym (nieruchomościach i ruchomościach);
 • szkody wyrządzone przez Twoich podwykonawców – bez prawa PZU do regresu, jeżeli na podstawie obowiązujących przepisów prawa ponosisz za nich odpowiedzialność jak za działania własne.

 

W niektórych sytuacjach ochrona ubezpieczeniowa nie będzie działała. Mówimy wtedy o wyłączeniach odpowiedzialności ubezpieczeniowej. Znajdziesz je w ogólnych warunkach ubezpieczenia
oraz w klauzulach rozszerzających zakres ubezpieczenia (zobacz OWU).