Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarzy

Wykonywanie zawodu lekarza wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Dlatego warto wykupić dobrowolne ubezpieczenie OC w PZU. Ubezpieczenie OC ochroni Twój majątek przed finansowymi obciążeniami 
z tytułu roszczeń osób poszkodowanych.

Najważniejsze korzyści

 • Mniejsze ryzyko wykonywania zawodu
 • Ubezpieczenie dopasowane do Twoich potrzeb – możesz wybrać odpowiedni wariant i zakres ubezpieczenia
 • Większa wiarygodność wobec klientów i partnerów
 • Składka płatna jednorazowo lub ratalnie

Dla kogo?

Ubezpieczenie przygotowaliśmy dla osób fizycznych wykonujących zawód lekarza niezależnie od formy jego wykonywania.

Co obejmuje ubezpieczenie?

Odpowiedzialność cywilną za szkody zdefiniowane w OWU, wyrządzone innej osobie w związku
z wykonywaniem zawodu lekarza, w tym odpowiedzialność cywilną za szkody:

 1. powstałe w następstwie przeniesienia choroby zakaźnej;
 2. wynikające z naruszenia praw pacjenta;
 3. spowodowane niesieniem pierwszej pomocy medycznej.

 

Ubezpieczenie występuje w dwóch wariantach. Możesz wybrać jeden z dwóch wariantów ubezpieczenia:

 • Wariant I obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody na osobie, gdy nie wykonujesz zawodu lekarza w ramach działalności leczniczej, która podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
 • Wariant II, gdy wykonujesz zawód lekarza także w ramach działalności leczniczej, która podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. W ramach wariantu II możesz wybrać zakres podstawowy albo rozszerzony.

 

Wariant II – zakres podstawowy obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody na osobiewyrządzone w związku z wykonywaniem zawodu lekarza, w tym także wykonywaniem zawodu w ramach działalności leczniczej.

Wariant II – zakres rozszerzony obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody na osobie oraz szkody rzeczowe wyrządzone w związku z wykonywaniem zawodu lekarza, w tym także wykonywaniem zawodu w ramach działalności leczniczej oraz w związku z posiadanym mieniem, które wykorzystujesz
w takiej działalności.

 

W wariancie II zarówno w zakresie podstawowym jak i rozszerzonym pokrywamy szkody:

 1. nie objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą;
 2. objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, jednak wyłącznie w zakresie szkód, które nie mogą być zaspokojone z tytułu tego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe).

 

Możesz wybrać klauzule, dzięki którym ubezpieczenie dodatkowo obejmie:

 • wypadki ubezpieczeniowe poza Polską powstałe w związku z: udzielaniem pierwszej pomocy medycznej, udziału w stażu, delegacji służbowej, w konferencjach naukowych;
 • szkody powstałe w wyniku zabiegów chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych medycyny estetycznej, jeśli są udzielane także w przypadkach niebędących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia;
 • szkody wyrządzone Twoim pracownikom w związku z wypadkiem przy pracy – klauzula dostępna wyłącznie w zakresie rozszerzonym;
 • szkody w mieniu wynajmowanym (w nieruchomościach i ruchomościach) – klauzula dostępna wyłącznie w zakresie rozszerzonym.

 

W niektórych sytuacjach ochrona ubezpieczeniowa nie będzie działała. Mówimy wtedy o wyłączeniach odpowiedzialności ubezpieczeniowej. Znajdziesz je w ogólnych warunkach oraz w klauzulach rozszerzających zakres ubezpieczenia (zobacz OWU).