Ubezpieczenie mienia od ognia i żywiołów

Ubezpieczenie mienia od ognia i żywiołów

Nie jesteś zainteresowany ubezpieczeniem mienia od ognia i innych żywiołów w pakiecie? Możesz skorzystać z indywidualnego ubezpieczenia.

Nasze ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów zapewnia odszkodowanie, jeśli np. ogień, powódź, huragan lub inne żywioły zniszczą mienie Twojej firmy.

Ubezpieczamy między innymi budynki i budowle (np. ogrodzenia, bramy, wolno stojące maszty antenowe, urządzenia reklamowe, instalacje), wyposażenie firmy (np. maszyny, urządzenia), półprodukty, surowce, towary, wartości pieniężne (gotówka, czeki, weksle) oraz przedmioty należące do pracowników.

Najważniejsze korzyści

 • Jesteś wiarygodny. Naszą polisę akceptuje każdy bank i firma leasingowa jako zabezpieczenie kredytu lub leasingu.
 • Masz gwarancję szybkiej i profesjonalnej likwidacji szkód.
 • Dzięki naszemu ubezpieczeniu Twoja firma zaoszczędzi. Oferujemy atrakcyjne zniżki, w tym zniżkę za:
  • zabezpieczenia przeciwpożarowe,
  • jednorazową płatność składki,
  • kontynuację ubezpieczenia przy braku szkód.

Dla kogo?

Ubezpieczenie przygotowaliśmy dla małych i średnich firm – produkcyjnych, usługowych i handlowych.

Co możesz ubezpieczyć?

 • Budynki
 • Budowle (trwale związane z gruntem obiekty budowlane, np.: ogrodzenia, bramy, wolno stojące maszty antenowe, urządzenia reklamowe, instalacje)
 • Urządzenia techniczne, maszyny, aparaty i narzędzia
 • Wyposażenie sklepów, biur, magazynów i innych pomieszczeń, w tym przedmioty o wartości jednostkowej do 1500 zł (tzw. niskocenne składniki majątku np. regały sklepowe, kasy fiskalne, meble biurowe, stoły, krzesła, czajniki i przedmioty w części socjalnej)
 • Towary, surowce, półprodukty, wyroby gotowe lub w toku produkcji, materiały pomocnicze, opakowania, części zapasowe do maszyn i urządzeń i inne środki obrotowe
 • Mienie osób trzecich, które firma przyjęła, aby je np. naprawić, wyremontować, przerobić, wyczyścić, przechować lub sprzedać
 • Gotówkę, czeki, weksle i inne wartości pieniężne
 • Nakłady adaptacyjne, czyli koszty robót budowlanych i wykończenia wnętrz poniesione na dostosowanie najmowanych lokali lub budynków do prowadzonej działalności, np.: koszty położenia glazury, ustawienia ścianek działowych, montażu instalacji alarmowych
 • Przedmioty należące do pracowników, które zwyczajowo znajdują się w miejscu pracy, np.: odzież, obuwie (nie wartości pieniężne)

Od czego ubezpieczamy?

Ubezpieczenie oferujemy w dwóch wariantach:

1. Od ryzyk nazwanych

Wypłacimy odszkodowanie, jeśli mienie Twojej firmy zniszczy:

 • ogień,
 • uderzenie pioruna,
 • eksplozja,
 • upadek statku powietrznego,
 • huragan,
 • deszcz nawalny,
 • powódź,
 • grad,
 • lawina,
 • napór śniegu lub lodu,
 • trzęsienie ziemi,
 • osuwanie lub zapadanie się ziemi,
 • uderzenie pojazdu,
 • huk ponaddźwiękowy,
 • dym i sadza,
 • szkoda wodociągowa,
 • upadek drzew lub budowli (takich jak maszty, słupy energetyczne, anteny, kominy, latarnie lub budowle nie będące w użytkowaniu ubezpieczonego).

2. Od wszystkich ryzyk

Wypłacimy odszkodowanie za szkody w ubezpieczonym mieniu, które powstały wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Ciebie przyczyny. Wyjątkiem są tylko te szkody, które wyłączone są w ogólnych warunkach ubezpieczeń (jest to tzw. zakres od wszystkich ryzyk).

Dodatkowo pokryjemy uzasadnione koszty: 

 • akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami objętymi ochroną,
 • zniszczenia lub skażenia mienia wskutek tych zdarzeń,
 • uprzątnięcia pozostałości po szkodzie (także koszty ich wywozu, składowania, utylizacji),
 • zapobiegnięcia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów.

Potrzebujesz szerszej ochrony? Sprawdź dodatkowe opcje

Możesz dostosować ubezpieczenie do specyficznych potrzeb Twojej firmy. Wystarczy wykupić jedną z licznych tzw. klauzul dodatkowych.

Do wyboru masz m.in. klauzule:

 • przepięć
 • rozmrożenia
 • dewastacji
 • graffiti
 • aktów terroryzmu
 • strajków, rozruchów, zamieszek wewnętrznych
 • drobnych prac remontowo-budowlanych
 • miejsca ubezpieczenia (lokalizacji)
 • ubezpieczenia nowych inwestycji
 • zmiany franszyz redukcyjnych na integralne
 • katastrofy budowlanej
 • maszyn od uszkodzeń
 • ubezpieczenia środków obrotowych na sumy zmienne
 • zrzeczenia się prawa do regresu

Szczegółowe informacje znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Szybka i sprawna likwidacja szkód

 • 92% klientów jest zadowolonych z naszej likwidacji.
 • Mamy największą w Polsce sieć ekspertów od likwidacji szkód, w tym 470 mobilnych ekspertów.
 • Możesz zgłosić szkodę w wygodny dla Ciebie sposób:
  • wypełnij formularz E-Szkody,
  • zadzwoń pod numer 801 102 102 lub 22 566 55 55,
  • wyślij sms o treści SZKODA pod numer 4102 – oddzwonimy i przyjmiemy zgłoszenie,
  • odwiedź nasz oddział
 • Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 48 godzin od zgłoszenia szkody.
 • W dowolnym momencie możesz sprawdzić, co się dzieje z Twoim zgłoszeniem. Wystarczy, że wejdziesz do E-Szkody i sprawdzisz status zgłoszenia. Możesz też zadzwonić na całodobową infolinię.