Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

Nie jesteś zainteresowany ubezpieczeniem majątku od kradzieży w pakiecie? Możesz skorzystać z indywidualnego ubezpieczenia.

Nawet najlepszy system zabezpieczeń antywłamaniowych nie jest w stanie zagwarantować całkowitej ochrony Twojej firmy. Przed skutkami włamania, kradzieży własności firmy czy rabunku gotówki chroni ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku.

Co możesz ubezpieczyć:

 • urządzenia techniczne, maszyny, aparaty, narzędzia, elementy wyposażenia lokali firmowych (np. meble biurowe i sklepowe, klimatyzatory), niskocenne składniki majątku (przedmioty o wartości jednostkowej do 1500 zł),
 • towary, surowce, półprodukty, wyroby gotowe lub w toku produkcji, opakowania, części zapasowe i inne środki obrotowe,
 • gotówkę, akcje, czeki, złoto, srebro, kamienie szlachetne i inne wartości pieniężne,
 • mienie innych osób (osób trzecich), które firma przyjęła na podstawie umowy, aby je np. naprawić, wyremontować, przerobić, wyczyścić, przechować oraz
 • mienie osobiste pracowników, czyli przedmioty osobistego użytku pracowników z wyłączeniem wartości pieniężnych oraz pojazdów.

Dla kogo?

Ubezpieczenie przygotowaliśmy dla małych i średnich firm – produkcyjnych, usługowych i handlowych.

Od czego ubezpieczamy?

 • Twoja firma otrzyma odszkodowanie, jeżeli dojdzie do kradzieży z włamaniem lub rabunku ubezpieczonego mienia z lokalu firmy.
 • Odszkodowanie wypłacimy także, jeśli podczas transportu gotówki i innych wartości pieniężnych (np. czeków, weksli, złota, srebra, platyny, kamieni szlachetnych i pereł):
  • dojdzie do ich rabunku,
  • osoba, która odpowiada za transport wartości pieniężnych, nagle ciężko zachoruje, dozna ciężkiego uszkodzenia ciała lub umrze – i z tego powodu nie będzie w stanie chronić transportu,
  • dojdzie do zniszczenia lub uszkodzenia środka transportu w wyniku katastrofy, pożaru, uderzenia pioruna lub wybuchu.
 • Pokrywamy także koszty:
  • naprawy zniszczonych zabezpieczeń lokalu firmy, uszkodzeń ścian, stropów, dachów, okien i drzwi oraz systemów alarmowych,
  • usunięcia uszkodzeń zabezpieczeń lokalu firmy do limitu 1000 zł. Jeżeli jesteś zainteresowany wyższym limitem odpowiedzialności, możesz za opłatą dodatkowej składki go podwyższyć.

Potrzebujesz szerszej ochrony? Sprawdź dodatkowe opcje

Możesz dostosować ubezpieczenie do specyficznych potrzeb Twojej firmy. Wystarczy wykupić jedną z tzw. klauzul dodatkowych. Do wyboru masz m.in. klauzule:

 • ubezpieczenia mienia na sumy stałe
 • dewastacji
 • miejsca ubezpieczenia (lokalizacji)
 • ubezpieczenia nowych inwestycji
 • zmiany franszyz redukcyjnych na integralne
 • kosztów odtworzenia dokumentacji
 • kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie – ponad sumę ubezpieczenia.

Szczegółowe informacje o klauzulach znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.