Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Nie jesteś zainteresowany ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego w pakiecie? Możesz skorzystać z indywidualnego ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

Sprzęt elektroniczny jest niezastąpionym wyposażeniem większości firm. Może jednak ulec awarii lub zniszczeniu, co może spowodować nawet znaczne straty finansowe spowodowane możliwym przestojem firmy. Aby do tego nie dopuścić, warto mieć ubezpieczenie

Najważniejsze korzyści

 •  Nasze ubezpieczenie możesz dostosować do potrzeb Twojej firmy – możesz ubezpieczyć użytkowany sprzęt stacjonarny, przenośny, a także nośniki danych z danymi.
 •  Możesz zawrzeć umowę ubezpieczenia na swój lub cudzy rachunek.
 • Ubezpieczenie działa na terenie Polski – możesz je rozszerzyć o inne kraje.

Dla kogo?

Ubezpieczenie przygotowaliśmy dla małych i średnich firm – produkcyjnych, usługowych i handlowych.

Co ubezpieczamy

 1. Stacjonarny i przenośny sprzęt elektroniczny, np.:
  • elektroniczny sprzęt biurowy (np.: serwery i komputery stacjonarne)
  • sieci komputerowe
  • urządzenia i instalacje alarmowe i monitoringu,
  • sprzęt medyczny,
  • sprzęt radiowy i telewizyjny, w tym sprzęt w studiach nagrań lub wozach transmisyjnych.
 2. Dane i nośniki danych, np.: pendrive’y, dyski zewnętrzne, płyty CD i DVD.
 3. Koszty odtworzenia utraconych danych, np.:
  • dokumentacji,
  • licencjonowanych programów i systemów operacyjnych,
  • programów stworzonych na zamówienie Twojej firmy.

Ubezpieczamy sprzęt elektroniczny, który jest:

 • sprawny technicznie,
 • gotowy do eksploatacji i zainstalowany zgodnie z zaleceniami producenta,
 • wykorzystywany:
  • zgodnie z przeznaczeniem,
  • w Twojej działalności gospodarczej,
  • w lokalacj lub budynkach, które są odpowiednio zabezpieczone przed kradzieżą

Od czego ubezpieczamy

Ochroną obejmujemy wszelkie szkody w ubezpieczonym sprzęcie, które powstały wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Ciebie przyczyny. Wyjątkiem są tylko te szkody, które wyłączone są w ogólnych warunkach ubezpieczeń (jest to tzw. zakres od wszystkich ryzyk). Z naszym ubezpieczeniem otrzymasz pieniądze za szkody wyrządzone przez np.:

 • działania pracowników (np.: nieostrożność, zaniedbanie, błąd w obsłudze),
 • ogień (również dym i sadzę, wodę do chmurki: np. burzę, powódź, sztorm, wylew wód podziemnych, deszcz nawalny, wilgoć, parę wodną, zalanie z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, wiatr, lawinę, mróz, grad, śnieg, osunięcie się ziemi),
 • kradzież z włamaniem, rabunek,
 • wady produkcyjne i błędy konstrukcyjne, które ujawniły się po okresie gwarancji lub rękojmi,
 • zwarcie, spięcie, przepięcie, uszkodzenie izolacji,
 • eksplozję, implozję,
 • upadek statku powietrznego,
 • akcję ratowniczą (po wystąpieniu zdarzeń, które są objęte ubezpieczeniem).

Potrzebujesz szerszej ochrony? Sprawdź dodatkowe opcje

Możesz dostosować ubezpieczenie do specyficznych potrzeb Twojej firmy. Wystarczy wykupić jedną z licznych tzw. klauzul dodatkowych. Do wyboru masz m.in. klauzule:

 • sprzętu przenośnego
 • sprzętu przenośnego zamontowanego w pojazdach samochodowych
 • sprzętu poza obszarem RP
 • sprzętu w okresie tymczasowego magazynowania;
 • endoskopów (w tym także urządzeń do terapii dożylnej);
 • zrzeczenia się prawa do regresu;
 • aktów terroryzmu;
 • strajków, rozruchów, zamieszek wewnętrznych;
 • ubezpieczenia nowych inwestycji;
 • miejsca ubezpieczenia (lokalizacji)
 • kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie
 • kosztów frachtu lotniczego z zagranicy
 • kosztów dojazdów specjalistów albo ekspertów z zagranicy

Szczegółowe informacje o klauzulach znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.